Laboratorij Instituta “Jožef Stefan” razpisuje mesta za študentsko delo

Laboratorij za vzporedno in porazdeljeno računanje Instituta “Jožef Stefan” razpisuje mesta za študentsko delo:

– razvoj programske opreme na mikrokrmilniku – npr: podpora dodatnim senzorjem, prenos kode na v nov SoC, zasnova in izvedba protokola za prenos podatkov

– razvoj Android aplikacije – npr: prenos meritve preko BT, integracija aplikacije v oblak, razvoj uporabniškega vmesnika, odpiranje storitev za uporabo v drugih aplikacijah

– razvoj aplikacije v oblaku za prikaz in obdelavo velike količine podatkov, ter razvoj zalednega sistema s podpornimi algoritmi – npr: obdelava časovne vrste v časovnem in frekvenčnem prostoru

 

Laboratorij za vzporedno in porazdeljeno računanje (http://www-e6.ijs.si/ParallelAndDistributedSystems/) se ukvarja primarno z razvojem algoritmov, ki znajo dobro izkoristiti vzporedne in porazdeljene računalniške sisteme ter njihovimi aplikacijami v industriji ter medicini. Trenutno iščemo sposobne kandidate za pomoč na projektih povezanih z brezžično meritvijo EKG.

 

Iščemo sposobne kandidate z naslednjimi znanji:

– dobro znanje angleščine

– dobro splošno znanje programiranja

– specifično programiranje v enem izmed jezikov: C / C++ / java (Android) / python (Django)

– sposobnost pisnega in ustnega poročanja

– osnove administracije Linux sistemov

Iščemo študente vseh letnikov, ki jih zanima delo na raziskovalnem področju. Delo se začne z vodenimi in dobro definiranimi nalogami, pozneje pa je zaželjeno čim bolj samostojno reševanje problemov.

 

Kontakt: matjaz.depolli@ijs.si

Leave a Comment

Your email address will not be published.