Objava novic / oglasov

Za dogovor glede oglaševanja/objave lahko pošljete mail na: novice@svet.fri.uni-lj.si.

 

Če gre za plačljiv oglas (npr. oglasi za delo), v mailu specificirajte kje ter kolikokrat želite, da je oglas objavljen. Oglaševanje na  naših spletnih straneh ter v avli fakultete ureja Pravilnik o oglasevanju.

 


Za objavo novice na naši spletni strani mora novica ustrezati nekaterim normativom, ki omogočajo lažje in hitrejše objavljanje.

 

Vsaka objava mora biti:

 • napisana v slovenščini,
 • brez slovničnih napak,
 • dolga vsaj 50 besed, zgornja omejitev besedila je 500 besed
 • objava je lahko v obliki tekstovne datoteke ali grafične predstavitve, ki naj ne obsega več kot ene strani.

Za oglase za zaposlitev morate navesti tudi:

 • urno postavko / plačo
 • kratek opis podjetja
 • kakšnega človeka pričakujete
 • njegova znanja (ne pretiravajte)
 • svojo ponudbo
 • vaš kontakt
 • novica naj bo ustrezno oblikovana za objavo (primerna poravnava, ustrezne alineje ipd.)
 • priložen logotip podjetja v obliki .png ali .jpg

Za objavo dogodka:

 • novica mora biti aktualna vsaj 3 dni po objavi dogodka (priporočljivo je, če je več)
 • obvezno morata biti napisana kraj in čas dogodka ter kratek opis

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.