Objava novic / oglasov

Za objavo novice na naši spletni strani mora novica ustrezati nekaterim normativom, ki omogočajo lažje in hitrejše objavljanje.

 

Oglaševanje je možno v avli fakultete ter na naši spletni in FB strani (Študentski svet). Oglaševanje na spletnih straneh je brezplačno, oglaševanje v avli pa ureja Pravilnik o oglaševanju (goo.gl/8zFILU).

Za dogovor glede oglaševanja lahko pošljete mail na: novice@svet.fri.uni-lj.si

 

Vsaka objava mora biti:

 • napisana v slovenščini,
 • brez slovničnih napak,
 • dolga naj bo vsaj 50 besed, zgornja omejitev besedila je 500 besed
 • naj ima priloženo sliko v velikosti vsaj 200 x 60 px do največ 200 x 200 px v formatu .png ali .gif (lahko tudi .jpg vendar ni priporočljivo).

Za oglase za zaposlitev morate navesti tudi:

 • kratek opis podjetja
 • kakšnega človeka pričakujete
 • njegova znanja (ne pretiravajte)
 • svojo ponudbo (vključno z urno postavko)
 • vaš kontakt
 • novica naj bo ustrezno oblikovana za objavo (primerna poravnava, ustrezne alineje ipd.)
 • priložen logotip podjetja v obliki .png ali .jpg

Za objavo dogodka:

 • novica mora biti aktualna vsaj 3 dni po objavi dogodka (priporočljivo je, če je več)
 • obvezno morata biti napisana kraj in čas dogodka ter kratek opis

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.