Člani organov FRI

Senat

 • Arne Simonič (član)
 • Ernest Beličič (član)
 • Alja Isakovič (članica)

Komisija za študijske zadeve

 • Sandi Režonja (član)
 • Rok Vodopivec (član)
 • Matevž Robič (namestnik)
 • Gašper Grom (namestnik)

Komisija za reševanje vlog študentov

 • Simon Zajc (član)
 • Ernest Beličič (namestnik)

Komisija za ocenjevanje kakovosti in samoevalvacijo

 • Rok Vodopivec (član)
 • Vid Čergič (član)
 • Robert Cvitkovič (namestnik)
 • Manja Cafuta (namestnica)

Komisija za stike s srednjimi šolami

 • Živa Škof (članica)*
 • Gašper Grom (namestnik)*

Kurikularna komisija

 • Matej Sudac (namestnik)

Komisija za ocenjevanje nastopnega predavanja

 • Gašper Grom (namestnik)

Disciplinska komisija

Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij

Akademski zbor

 • Sandi Režonja (član)
 • Rok Vodopivec (član)
 • Manja Cafuta (članica)
 • Marko Stojimirović (član)
 • Gašper Grom (član)
 • Živa Škof (članica)
 • Matej Sudac (član)
 • Arne Simonič (član)
 • Matevž Robič (član)
 • Vid Čergič (član)