Kaj smo?

Študentski svet Fakultete za računalništvo in informatiko (ŠSFRI) je organ študentov FRI in je neodvisen pri svojem delovanju, saj člani nismo denarno nagrajevani. Zakon o visokem šolstvu in Statut Univerze v Ljubljani določata, da je Študentski svet fakultete edini predstavnik študentov v strukturi fakultete, kjer zastopa mnenje in interese vseh študentov fakultete.