Člani ŠSFRI

Člani v študijskem letu 2019/20

avatar-150x150
Arne Simonič

predsednik ŠS,

predstavnik dodatnega leta UNI

avatar-150x150
Gašper Hüll

podpredsednik ŠS

avatar-150x150
Živa Škof

predstavnica 1.letnika MAG

avatar-150x150
Gregor Šink

zapisnikar,

predstavnik 2. letnika VSŠ

avatar-150x150Marija Marolt

tajnik,

predstavnica programa Računalništvo in matematika UNI

avatar-150x150
Ana Polančec

predstavnica 1. letnika UNI

avatar-150x150
Gašper Rataj

predstavnik 1. letnik VSŠ

avatar-150x150Matevž Robič

predstavnik 2. letnik UNI

avatar-150x150Edin Husaković 

predstavnik 3. letnik UNI

avatar-150x150Gregor Karpljunk

predstavnik programa Multimedija

avatar-150x150Grega Mežič

predstavnik 2.letnika MAG

avatar-150x150 Klemen Turšič

predstavnik dodatnega leta MAG

avatar-150x150Peter Bohanec avatar-150x150Zala Erič  avatar-150x150Miha Benčina 
avatar-150x150Deni Cerovac avatar-150x150Janez Božič avatar-150x150Simon Bele avatar-150x150Rok Peterlin avatar-150x150Elvisa Alibašić