Člani ŠSFRI

Člani v študijskem letu 2017/18

avatar-150x150
Arne Simonič
predsednik ŠS
avatar-150x150
Edin Husaković
podpredsednik ŠS
DSC06020
Živa Škof

tajnica

avatar-150x150
Miha Benčina
zapisnikar
avatar-150x150

Matevž Robič
predstavnik v ŠO FRI

avatar-150x150
Manja Cafuta
predstavnica absolventov UNI
avatar-150x150
Marko Stojimirović
predstavnik 3. letnika UNI
DSC05996

Gašper Grom
predstavnik 3. letnika VSŠ

avatar-150x150

Arne Simonič
predstavnik 2. letnika UNI

avatar-150x150

Matej Sudac
predstavnik 2. letnika VSŠ

avatar-150x150

Klemen Turšič

predstavnik 1.letnika MAG

avatar-150x150 Vid Čergič avatar-150x150Tilen Babnik avatar-150x150 Jernej Klarič avatar-150x150 Urban Suhadolnik