Povabilo k sodelovanju

Smo študentska organizacija 180 Degrees Consulting, ki je največja neprofitna študentska svetovalna organizacija za poslovno svetovanje na svetu. 180 Degrees Consulting svetuje podjetjem, ki s svojimi storitvami ali proizvodi pripomorejo pri reševanju socialnih, družbenih ali okoljevarstvenih problematik. 

Gre za koncept, kjer študenti prostovoljno svetujemo organizacijam na različnih področjih, z namenom izboljšati njihovo delovanje ter s tem povečati njihov doprinos k boljši družbi. V lanskem letu smo npr. svetovali podjetju, ki se ukvarja s področjem razvoja bio 3D printerjev. Mladim omogočamo pridobivanje neposrednih izkušenj, saj sami vodijo projekte in komunicirajo neposredno z organizacijami. Prav tako ob delu na projektih razvijajo:

– mehke veščine pomembne ob vstopu v poslovni svet, 

– veščine strukturiranega reševanja problemov,

– znanja ekonomije,

– timskega dela, vodenja, javnega nastopanja itd. 

Letak 007