Podjetje Studio Moderna išče podpornega inženirja

Podporni inženir zagotavlja kakovostno in učinkovito tehnično podporo ostalim zaposlenim v družbi, hkrati pa podpira širok nabor tehnologij (notranje razvitih in Microsoftovih aplikacij), skrbi za ustreznost navodil za uporabo različnih tehnologij in vsebine drugih podpornih dokumentov, zbira in analizira podatke ter ocenjuje vplive in rešuje težave, kjer je to potrebno. V procesu reševanja problemov podporni inženir tesno sodeluje s številnimi oddelki v podjetju, tako s področja IT kot tudi z drugimi organizacijskimi enotami podjetja.
Ključne naloge:

 •  zagotavljanje visoke kakovosti in učinkovite tehnične podpore uporabnikom pri uporabi internih in standardnih Microsoftovih aplikacij (MS Office, Navision, SharePoint,…),
 •  tehnična pomoč uporabnikom (na osnovi oddanih zahtevkov) preko telefona, spletnih sistemov in aplikacij,
 •  upravljanje oddanih zahtevkov in njihovo reševanje po v naprej postavljenih kriterijih,
 •  raziskovanje, analiziranje in reševanje aktualnih problemov uporabnikov,
 •  testiranje novih funkcionalnosti,
 •  skrb za posodabljanje, zbiranje in analizo poslovne dokumentacije,
 •  izdelovanje navodil in priročnikov ter vodenje evidenc,
 •  nadgrajevanje znanja s področja podpornih politik, postopkov in sistemov,
 •  predstavitev svojega dela na izobraževanjih,
 •  tesno sodelovanje z ostalimi oddelki.
  Pričakovanja:
 •  poznavanje operacijskih sistemov Windows XP in Windows 7,
 •  poznavanje Microsoftovih aplikacij (MS Office, Navision, SharePoint, …),
 •  osnovno poznavanje dela z bazami podatkov (upravljanje baz podatkov),
 •  poznavanje in razumevanje CRM aplikacij,
 •  profesionalen pristop, usmerjenost k rezultatom ter kvaliteti dela,
 •  odlične pisne in verbalne komunikacijske sposobnosti,
 •  sposobnost pojasnjevanja stvari uporabnikom na preprost način, potrpežljivost,
 •  aktivno znanje angleškega jezika,
 •  iznajdljivost, natančnost in prilagodljivost na spremembe,
 •  sposobnost dela pod pritiskom in upravljanja s časom,
 •  fleksibilnost in odzivnost,
 •  želja po izobraževanju, sposobnost uporabe novega znanja v praksi.

Več informacij tukaj: Podporni inženir_junij 2017

Leave a Comment

Your email address will not be published.