Sklic 3. redne seje ŠSFRI

Pozdravljeni!

Sklicujem 3. redno sejo Študentskega sveta Fakultete za računalništvo in informatiko, ki bo v četrtek, dne 15. 1. 2015, ob 16:00 v veliki sejni sobi dekanata (3. nadstropje, desni hodnik, prvi most na levo).

DNEVNI RED:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje
 3. Potrditev zapisnika 2. redne seje
 4. Habilitacije
 5. Finančni načrt
 6. Poslovnik
 7. Poročila članov in komisij
 8. FRIk
 9. Bowling s profesorji
 10. Pogovori s študenti
 11. Spletna stran
 12. Promocija ŠS
 13. Vrednotenje dela ŠS FRI
 14. Razno

Lep pozdrav,
Ernest Beličič

Leave a Comment

Your email address will not be published.