Sklic 4. redne seje ŠSFRI

Pozdravljeni!

Vabim vas na 4. redno sejo Študentskega sveta Fakultete za računalništvo in informatiko, ki bo v sredo, dne 25. 2. 2015, ob 14:00 v veliki sejni sobi dekanata (3. nadstropje, desni hodnik, prvi most na levo).

DNEVNI RED:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnikov korespondenčnih sej
 3. Potrditev zapisnika 3. redne seje
 4. Habilitacije
 5. Rebalans finančnega načrta
 6. Pogovori s študenti
 7. Poročila članov in komisij
 8. Rokovnik sej
 9. Pobude študentov
 10. Članki/Freevija
 11. Novice in oglasi
 12. Bowling s profesorji
 13. Promocija ŠS
 14. Družabni večer
 15. Podpora projekta Nolajn
 16. Razno

Lep pozdrav,
Ernest Beličič

Leave a Comment

Your email address will not be published.