Sklic 6. redne seje ŠSFRI

Pozdravljeni!

Vabim vas na 6. redno sejo Študentskega sveta Fakultete za računalništvo in informatiko, ki bo v ponedeljek, dne 20. 4. 2015, ob 16:00 v veliki sejni sobi (dekanat).

DNEVNI RED:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnikov korespondenčnih sej
 3. Potrditev zapisnika 5. redne seje
 4. Habilitacije
 5. Analiza pogovorov s študenti
 6. Smernice za objavo in pisanje oglasov
 7. Sodelovanje s ŠO
 8. Aktualne zadeve – Izredna seja senata
 9. Aktualne zadeve – Nolajn
 10. Delovna skupina
 11. Razno

Lep pozdrav

Leave a Comment

Your email address will not be published.