Sklic 7. redne seje ŠSFRI

Pozdravljeni!
 
Vabim vas na 7. redno sejo Študentskega sveta Fakultete za računalništvo in informatiko, ki bo v ponedeljek, dne 18. 5. 2015, ob 16:00 v veliki sejni sobi (dekanat).

DNEVNI RED:
  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 10. korespondenčne seje
  3. Potrditev zapisnika 1. izredne seje
  4. Potrditev zapisnika 6. redne seje
  5. Poročila članov in komisij
  6. Promocija anket
  7. Majice za bruce
  8. Habilitacije
  9. Razno

Lep pozdrav

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.